O nama

Tvrtka Adviso d.o.o. u mogućnosti je ponuditi svojim klijentima savjetodavne usluge na slijedećim područjima:

  • Zaštita okoliša i održivi razvoj
  • Zaštita i spašavanje
  • Nadzor i rukovanje opasnim tvarima
  • EU aplikacije
  • Investicijski projekti

U tvrtki Adviso d.o.o. zaposleni su stručnjaci iz različitih područja znanosti – od strojarstva, kemijske tehnologije, sanitarnog inženjeringa, pomorskog prometa, prehrambene tehnologije, preko biologije/ekologije pa do brodogradnje i građevine. Raznovrsnost stručnosti inženjera tvrtke jedno je od jamstava kvalitete usluge obzirom na širok spektar znanstvenih područja koje zaštita okoliša iziskuje.

Zaštita okoliša i održivi razvoj

Prepoznavši značaj gore navedene tematike tvrtka Adviso usredotočila se na pomaganje i savjetovanje tvrtki sa specifičnim potrebama te jedinicama lokalne/regionalne samouprave upravo na području zaštite okoliša. Zahvaljujući stručnom kadru te iskusnom vodstvu, naša tvrtka je u mogućnosti ponuditi cijeli niz usluga vezanih za sve aspekte zaštite okoliša. Uzevši u obzir sastavnice zaštite okoliša možemo za Vas izraditi niz elaborata u području „dobrog“ gospodarenja otpadom, vodama, tlom i zrakom.

Adviso ujedno pruža i usluge eko servisa što znači preuzimanje odgovornosti Vaše tvrtke pred zakonodavcem po pitanju ispunjavanja obrazaca, zbrinjavanja otpada, izrade zakonom obveznih elaborata, a sve po sistemu „ključ u ruke“. Ujedno djelujemo i kao vanjski savjetnik mnogim jedinicama lokalne samouprave po pitanju ključnih koraka u zaštiti svih sastavnica okoliša.

Zaštita i spašavanje

Naša tvrtka ishodila je ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja. Bilo da se radi o izradi Procjena ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja ili Operativnih planova zaštite i spašavanja, opremljeni smo izraditi ove dokumente s najnovijim softverskim paketima za izračun procjena ugroze pojedine opasne tvari.

Nadzor i rukovanje s opasnim tvarima

Uvoznik ste ili posjednik opasnih kemikalija? Prepustite rješavanje dokumentacije nama, izraditi ćemo i provesti za Vas postupak odobrenja Sigurnosno-tehničkih listova, Deklaracija, Uputa i ostalih potrebnih upisa u registre biocida i sl.

Tvrtka ste sa skladištem određene količine opasnih tvari? Pozovite nas u savjetodavnu inspekciju. Pomoći ćemo Vam organizirati skladište, pravilno ga označiti i uputiti odgovorne osobe u detalje inspekcijskih nadzora.

Za Vašu tvrtku organizirati ćemo edukaciju djelatnika iz područja rukovanja opasnim tvarima.

EU aplikacije

Nadolazeće financijsko razdoblje 2014-2020 predstavlja za Republiku Hrvatsku izazov prilagodbe novoj pravnoj stečevini, ali otvara i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije.

U sklopu usluge, provjeravamo koje su mogućnosti sudjelovanja klijenta u programu, zadovoljavaju li se uvjeti i prioriteti, provodimo postupke nabave roba i usluga za potrebe projekta te klijentima predlažemo najpovoljniju i najoptimalniju opciju financiranja projekta.

Investicijski projekti

Svaki poduzetnik ima svoje planove: plan akcija, dnevni raspored, plan kontakata s klijentima, plan isplata ili plan godišnjih odmora, raspored radnika, raspored isplata faktura dobavljačima. Međutim, rijetki su oni koji cijelu tu seriju mini-akcija i planova skupe i sistematiziraju u sveobuhvatan poslovni plan.

Cilj svake tvrtke je profitabilnost, odnosno zarada za vlasnike, ali uz postizanje stabilnosti, kontinuiteta i dugoročne održivosti poslovanja.