Odjel EU fondova i RH potpora

Konzultantski tim iz Advisa u mogućnosti je osigurati Vam sredstva iz raznih programa pomoći EU.

Imate ideju? Dođite na razgovor i uz našu pomoć ostvarite pravo na potpuno ili dijelom bespovratna sredstva iz fondova Europske unije. Ostvarite željene projekte vlastitim sredstvima ili kreditom poslovne banke ili direktno putem HBOR-a, i u tome Vam možemo pomoći!

Strukturni i kohezijski fondovi Europske Unije

Nakon 1. srpnja 2013, odnosno danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj postala je dostupna puno šira “lepeza” pod-programa za financiranje uz značajno veće izvore i iznose financiranja.

Instrumenti kohezijske politike generički je termin za
 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
 • Europski socijalni fond (ESF), i
 • Kohezijski fond,

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Ciljevi Europskog socijalnog fonda su smanjenje razlika u životnom standardu.

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:

 • privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti i modernizacija sustava socijalne zaštite,
 • poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki  te fleksibilnosti tržišta rada,
 • povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina,
 • Jačanje administrativnih kapaciteta,
 • pomoć u održavanju zdrave radne snage.

KOHEZIJSKI FOND

Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja.

Kohezijski fond financira intervencije na području:
 • Okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša
 • Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks)
 • Transportne infrastrukture (izvan TEN-T mreže) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU te potiče inter-modalne prometne sustave.

 

Naš tim stručnjaci su u području infrastrukturnih projekata za Jedinice lokalne samouprave i poduzetnike!

Upravo ovo iskustvo služi Vama kako biste bili u sigurnim rukama od trenutka provjere prihvatljivosti projekta pa sve do konačne isplate!