Javna nabava

Javna nabava je termin kojim se označava nabavku roba i usluga od strane državnih tijela, jedinica lokalne uprave i javnih ustanova. Služi kao pravna regulativa kojom se smanjuje mogućnost korupcije.

Načela postupka javne nabave koja moraju poštivati naručitelji su:

 • načelo slobode kretanja robe,
 • načelo slobode poslovnog nastana,
 • načelo slobode pružanja usluga, koje obuhvaća
 • načelo tržišnog natjecanja,
 • načelo jednakog tretmana,
 • načelo zabrane diskriminacije,
 • načelo razmjernosti i
 • načelo transparentnosti

Obveznici javne nabave su javni i sektorski naručitelji te svoje nabavke moraju provesti prema Zakonu o javnoj nabavi.

Tvrtka Adviso ima dugogodišnje iskustvo i certificirane stručnjake za provedbu javne nabave i to prema:

 • PRAG Pravilniku
 • Zakonu o javnoj nabavi Republike Hrvatske
 • Pravilniku za pravne osobe koje nisu obveznici javne osobe ( poduzetnici koji sufinanciraju projekte putem EU fondova)