Odjel investicijskih projekata

Što je poslovni plan / investicijska studija?

Svaki poduzetnik ima svoje planove: plan akcija, dnevni raspored, plan kontakata s klijentima, plan isplata ili plan godišnjih odmora, raspored radnika, raspored isplata faktura dobavljačima.
Međutim, rijetki su oni koji cijelu tu seriju mini-akcija i planova skupe i sistematiziraju u sveobuhvatan poslovni plan.

Cilj svake tvrtke je profitabilnost, odnosno zarada za vlasnike, ali uz postizanje stabilnosti, kontinuiteta i dugoročne održivosti poslovanja.

Poslovni plan je sistematični pregled svih elemenata poslovanja uz sveobuhvatno planiranje prihoda i rashoda kako u uvjetima redovnog poslovanja tako i u uvjetima investiranja, uvođenja novih proizvoda ili strojeva, otvaranja novih kupaca ili tržišta, novog zapošljavanja i sličnog.

Investicijska studija (engl. feasibility study) je dokument za donošenje investicijske odluke, a sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

Koristi se kao osnovica za izradu studije izvedbe, kojom se optimiziraju vrijeme i potrebna sredstva s ciljem što kraće i jeftinije izgradnje, te osposobljavanja projekta za redovno poslovanje.

Poslovni plan i investicijska studija se razlikuju: investicijska studija se sastavlja na početku ulaganja u materijalnu ili tehnološku (imovinsku), sirovinsku, obrazovnu ili neku drugu osnovicu rada poduzetnika.

Investicijska studija obuhvaća i dio je plana poslovanja tvrtke, i usmjerena je na učinke promatrane investicije na poslovanje poduzetnika.

Poslovni plan će obuhvaćati sve investicije i dati sveobuhvatniji pregled.

Zašto poslovni plan ili Investicijska studija?

Poduzetnici u pravilu rijetko zapisuju svoje planove i još rjeđe to čine u obliku kojeg je moguće pratiti i ažurirati iako se u poslovanju uistinu trendovi neprestano mijenjaju: dolaze novi proizvodi, novi klijenti i naručitelji, mijenjaju se dobavljači, otvaraju novi računi kod banaka.

Svaka promjena nekog od navedenih dijelova može djelovati i poticajno i destabilizirajuće na poslovanje ako se ne isplanira svaki od idućih koraka u poslovanju.

Poslovni plan služi za planiranje koraka u poslovanju, ali i za praćenje učinaka svake odluke na tijek poslovanja. Samim time, poslovni plan bi trebao biti standardni pomoćni alat u menadžerskom odlučivanju i upravljanju tvrtkom. Jer “da bismo nešto postigli, moramo učiniti četiri koraka: svrhovito planirati, pomnjivo pripremati, pozitivno misliti i uporno izvršavati.” (S. Butler)

Studija opravdanosti ulaganja

Prethodnom studijom opravdanosti utvrđuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, financijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za varijantna rešenja definirana generalnim projektom, na osnovu kojih se može donijeti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove za idejni projekt i izradu studije opravdanosti i idejnog projekta.

Strateška studija

Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program kojom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa, uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana i programa.