Kontakt

Adviso d.o.o. za projektiranje i zaštitu okoliša

ADRESA: Spinčićeva 2, HR-51000 Rijeka
TEL.: +385 (0)51 633 400
TEL.: +385 (0)51 633 078
FAX: +385 (0)51 633 013
EMAIL: info@adviso.hr

Kunski i devizni žiro račun: 2402006-1100619928
IBAN: HR 4924020061100619928
SWIFT: esbchr22

Upisano u Trgovački sud u Rijeci
MBS: 040281780
OIB: 81736236947
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, unesen u cjelosti
Član uprave: Igor Meixner dipl.ing.kem.teh