Korisnici usluga

Jedinice lokalne/regionalne samouprave:

 • Općina Baška
 • Općina Kostrena
 • Općina Fužine
 • Općina Omišalj
 • Općina Vinodolska
 • Općina Stupnik
 • Grad Čabar
 • Općina Skrad

Gospodarski subjekti:

 • Jadri-trade d.o.o.
 • Adaco d.o.o.
 • Vid-Mar d.o.o.
 • Agro-trgovina d.o.o.
 • Osojnica d.o.o.
 • Kopin d.o.o.
 • Moderni i klasični interijeri d.o.o.
 • T.N.S. d.o.o.
 • Branko Vinski
 • Dragutin Kovačević
 • DeBenc plus d.o.o.
 • MAREA  d.o.o.
 • ZM-VIKOM d.o.o.
 • Linde Plin d.o.o.
 • RAZVOJNI CENTAR BRUGOR D.O.O.
 • T. D. “Baška” d.o.o.
 • Mardešić d.o.o.
 • LIKARIJA d.o.o.
 • Luka Grotica d.o.o.
 • Ugostiteljski obrt Pušća Omišalj
 • Cemex Hrvatska d.d.