Otvoreni natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost !

Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji

Potencijalni prijavitelji su: trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) iz industrijskog sektora koja planiraju provoditi projekt poboljšanja energetske učinkovitosti sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Opravdani troškovi ulaganja u izradu projektne dokumentacije za projekte EnU uključuju izradu:

glavnog/izvedbenog projekta
dokumentacija za ishođenje akta koji se dopušta građenje
dokumentacije potrebne za ishođenje ostalih dozvola, rješenja, suglasnosti sukladno propisima koji uređuju područje energetike.
Kako bi se ostvarilo sufinanciranje od strane fonda projektne dokumentacije mora dokazati ostvarivanje uštede energije od minimalno 20%. Fond će subvencije dodjeljivati maksimalno do iznosa od 1.000.000,00 kn po pojedinačnoj ponudi odnosno ugovoru.

Otvoren do 31. prosinca 2014.

JAVNI POZIV za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Višestambena zgrada u smislu ovog Javnog poziva je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, građevinske bruto površine veće od 400 m2, i kojom upravlja upravitelj zgrade.
Potencijalni prijavitelji su: upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Otvoren do 31. prosinca 2014.

JAVNI POZIV za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada koji su u svojstvu krajnjih korisnika, radi financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama.

Otvoren do 31. prosinca 2014.

Natječaji su otvoreni do kraja godine, odnosno do utroška predviđenih sredstava.
Ukoliko dođe do zatvaranja javnih poziva, informacije će biti postavljene na službenim stranicama Fonda.