Bespovratna sredstva u turizmu – prvi poziv u 2015.!

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima!

Nerazvijena područja su:

 • područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba
 • sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more

Mjera 1. Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone

 • Biciklizam (potrebna infrastruktura i oprema za bike odmorišta, bike servisi, bike&bed smještaj i dr.)
  Aktivni odmor (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta, i dr.)
 • Wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine najmanje 30 m² i unutarnjih bazena tlocrtne površine najmanje 20 m ², wellness i drugi rekreacijski sadržaji i dr.),
 • Vino i gastronomija (kušaonice vina i drugih pića i gastro proizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking i dr.)

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Program za potporu mogu kandidirati samo članovi destinacijskog PPS kluba (pravne i fizičke osobe te OPG-i/seljačka domaćinstva koje su već registrirane za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu te jedinice lokalne samouprave na destinacijama s oznakom „PPS destinacija“)

Mjera 2. Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda

 • Razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion),
 • Izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
 • Uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.)

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Napomena:

Za svaku pojedinu vrstu smještajnih objekata koji su obuhvaćeni ovim programom kapacitet može iznositi maksimalno 50 smještajnih jedinica.

Program za potporu mogu kandidirati samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva) te jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

Mjera 3. Programi za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću

 • Podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dvorane za sastanke, vanjski bazeni tlocrtne površine najmanje 30 m² i unutarnjih bazena tlocrtne površine najmanje 20 m², dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, wellness ponuda – whirlpool, solarij, sauna, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, prostori za beauty programe, fitness/vježbe i holističke programe, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom i dr.).

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Program mogu kandidirati samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva).

Po pojedinom projektu sufinancirati će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2015. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta!

Sretno i ukoliko trebate našu pomoć pri izradi prijave ili bilo kojeg drugog dijela npr. poslovnog plana ili projektnog zadatka stojimo Vam na raspolaganju!