Grad Rijeka objavio Javni poziv za bespovratne subvencije

Grad Rijeka objavio je  Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija za provedbu mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području  s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere Programa:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
  • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
  • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
  • Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju
  • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
  • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
  • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske Unije
  • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Korisnici sredstava su:
– subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07 i 53/12), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Rijeke,
– udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području Grada ili imaju članicu/e sa sjedištem na području Grada, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom.

Kontaktirajte nas za više informacija ili ovdje!

Sretno!