IPA IIIc Grant shema očekuje se u proljeće 2013.

Kako bi se osiguralo da  poduzeća ostanu konkurentna na Europskom i globalnom tržištu, hrvatske tvrtke moraju ulagati u nove procese i tehnologije, uključujući zelene i energetski učinkovite tehnologije, u ICT razvoj i postavljanje te u razvoju novih proizvoda, uključujući testiranje i certificiranja kako bi se osigurala njihova usklađenost s međunarodnim standardima kvalitete. Ova operacija će ojačati konkurentnost hrvatskih malih i srednjih poduzeća uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovitih tehnologija u proizvodne procese kao i primjenom najboljih praksi i najuspješnijih poslovnih modela u cilju lakšeg razvoja novih i konkurentnijih proizvoda.

Očekuje se otvaranja natječaja u proljeće 2013. te javni poziv na dostavu preliminarnih konceptualnih rješenja kojim bi podnositelji projekata trebali osigurati prolazak u drugi krug.

Vrijednost pojedinaĉno dodijeljenih bespovratnih sredstava po ovom natječaju ograničen je na 85 % prihvatljivih troškova te iznosi :
minimalno: 50 000 eura
maksimalno: 200 000 eura

Sufinanciranje projekta osigurava podnositelj (s partnerima)
– 15 % osigurava krajnji korisnik (najmanje) – iz vlastitih izvora ili nekih drugih (osim proračuna EU i ERDF)
– 85 % IPA (maksimalni iznos sredstava EU u ukupnim prihvatljivim troškovima)

Prihvatljive vrste projekata za ovaj program su:

  • uvođenje novih proizvodnih metoda i/ili novih tehnologija ( učinkovitu uporabu energije, uvođenje eko standarda) i specijalizirana obuka o korištenju novih tehnologija
  • jačanje zaštite okoliša u proizvodnim pogonima
  • unapređenje kvalitete proizvoda/usluga kupnjom ili instalacijom opreme i/ili rješenja informacijskih tehnologija za analizu ili testiranje
  • poboljšanje kvalitete proizvoda pomoću certificiranja proizvoda i procesa u poduzeću

Kontaktirajte nas za više informacija i sretno!