Iskoristite aktualni natječaj! Modernizirajte postojeći proizvodni proces ili proizvod!

Bespovratna sredstva za poduzetnike od 40-60%
Iskoristite aktualni natječaj! Modernizirajte postojeći proizvodni proces ili proizvod!

Potpore za Operativni program regionalne potpore za ulaganje u opremu za 2014. godinu

Cilj:
Potaknuti poduzetnike na ulaganje u proširenje ili modernizaciji postojećih proizvodnih kapaciteta prema proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti.
Nadležno ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva
Status: Natječaj otvoren do 11. lipnja 2014.
Max. potpora: 2.000.000,00 kn
Sufinanciranje projekta: min. 40% do max. 60%

Prijavitelji: mali, srednji  i veliki poduzetnici.
Moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)
 • u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.7.2012.
 • zapošljavaju minimalno 20 radnika (na 31. 3. 2014.)
 • namjeravaju provedbu projekta modernizacije proizvodnog procesa ili projekt početnih ulaganja

Namjena potpore:

 • osnivanja nove proizvodne djelatnosti
 • razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
 • temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
 • značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti
 • proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

Prihvatljiva ulaganja
Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju sljedećih uvjeta:

 • mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore
 • mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
 • mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne  djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)

Ukoliko vam se natječaj čini interesantnim i trebate pomoć oko prijave, javite na se na [email protected]