Najava natječaja za bespovratna sredstva u turizmu i proizvodnji!

BESPOVRATNA SREDSTVA OD 500.000 – 3.500.000 EUR ZA PROJEKTE MALOG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU I PROIZVODNJI
Najavljen natječaj u okviru Programa IPA III C do kraja godine. Sredstva će se najvećim djelom osigurati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD).
Program  „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva”
Ciljevi:
 • Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti MSP kroz investicije vezane za nove tehnologije u proizvodnim procesima i kroz uvođenje rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju, što dovodi do povećanja razvojnog potencijala za nove i konkurentne proizvode;
 • Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture i razvoj dodatne turističke ponude, čime se pridonosi kvaliteti turističke ponude, povećanju popunjenosti kroz cjelogodišnje poslovanje, a time i povećanju zaposlenosti;
 • Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta. Dostupna EU sredstva: 30.300.000 €Indikativna podjela – konkurentnost MSP: MSP u turizmu = 50/50Očekivana ukupna vrijednost projekata: cca. 60.000.000 €Maksimalni iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova (sukladno karti regionalnih potpora) po projektu je: 50% za srednja poduzeća, 60% za mala i mikro poduzeća

Iznos bespovratne potpore po projektu: 500.000 – 3.500.000 eur

Prihvatljive aktivnosti:
 • ulaganje u materijalnu i / ili nematerijalnu imovinu povezanu s: proširenjem postojeće proizvodnje, proširenjem proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje;
 • kupnja novih tehnologija i opreme (npr. proizvodne linije, strojevi, uređaji i sl.), s uvođenjem novih procesa ili metodologija proizvodnje i/ili uvođenjem rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju;

sa ciljem da se postigne viši stupanj zaštite okoliša ili sprečavanje šteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima nastalih uslijed posljedica proizvodnog procesa, uključujući mjere uštede energije i korištenja obnovljivih izvora energije i to:

 • mjerama energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje omogućavaju smanjenje korištenja količine energije u proizvodnom ciklusu;-
 • izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem kvalitete ugostiteljskih smještajnih objekata vrsta hotel i aparthotel kvalitete od tri i više zvjezdica, kao i vrsta hotel baština i pansion (standard i comfort), te i njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), u svrhu povećanja posjećenosti i konkurentnosti objekata.

Prihvatljivi korisnici

 • Pravne i fizičke osobe: Definirane sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12)-
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju podmirene obveze prema državi,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • nisu za iste namjene u svom projektnom prijedlogu koristili bilo koju drugu vrste državne potpore,
 • registrirani po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD – NN 58/2007) u jednom od prihvatljivih sektora (industrija i usluge, turizam).