Natječaji za udruge i civilna društva!

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je natječaje:

Demokratizacija i ljudska prava
Cilj natječaja je podići svijest i uključiti građane u procese zagovaranja, neformalnog obrazovanja i kampanja kako bi se načela dobrog upravljanja i vladavine prava ojačala, a demokratske institucije društva postale učinkovitije i unaprijeđenije. Naglasak ovog natječaja stavljen je na promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih ljudskih prava i europskih vrijednosti. Također, poseban naglasak ovog natječaja staviti će se na horizontalne probleme, ravnopravnost spolova i etničkih manjina

Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama
Cilj natječaja je razvoj uspješnih i održivih projekata koji pridonose razvoju demokratskih načela i aktivnom građanstvu kao i poboljšanju kvalitete života djece i mladih u lokalnim zajednicama u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije koje su osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge ili zaklade, tj. organizacije koje su obuhvaćene sljedećom definicijom:
„Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija.”

Vjerske organizacije i institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva u okvirima ovog natječaja!

Više o svemu možete pronaći na ovom linku!

Sretno sa prijavom!