Objavljen Javni poziv za Poduzetnički impuls!

Ministarstvo poduzetništva i obrta, objavilo je 7.03.20015. Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u Poduzetničkom impulsu. Ako ste se pripremali za Poduzetnički impuls u 2014. godini, vidjeti ćete da su procedura i obrasci poprilično slični. Iznos koji  je poduzetnicima stavljen na raspolaganje trostruko je veći od iznosa prethodnih godina i iznosi 4,37 milijardi kuna.
Tko se sve može prijaviti?
Najveća alokacija ide upravo Prerađivačkoj industriji i to za sve koji imaju registraciju prema NKD-u za područje C i to od odjeljka 10-32.  Prerađivačka industrija može ostvariti bespovratne potpore do max. 400.000,00 kn.
Bespovratne potpore osigurane su do max. iznosa 200.000,00 kn i jačanju konkurentnosti uslužnih djelatnosti i to isključivo za sljedeće sektore prema NKD-u :
područje E (opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), skupina 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila, područje I (djelatnosti pružanja smještaja  te pripreme i usluživanja hrane osim skupine 56.3), područje J (informacije i komunikacije), područje N (administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti), područje P (obrazovanje), područje  Q (djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) te područje S (ostale uslužne djelatnosti).
Uz prerađivačku industriju i uslužne djelatnosti, također je otvoren Javni poziv za cjeloživotno obrazovanje koji je namijenjen obrtnicima za dobivanje kompetencija te poticanje zapošljavanja u obrtu.
Prijaviti se mogu svi koji imaju projektni prijedlog iz gore navedenih područja i registirani su kao mikro, mala i srednja poduzeća bilo da se radi o trgovačkom društvu (d.o.o.) ili obrtu, dok se za Cjeloživotno obrazvovanje mogu javiti ustanove i zadruge.

Što možete prijaviti?
PRERAĐIVAČKA industrija:
1.    Troškovi vezani uz nabavu opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
2.    Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa
3.    Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa te troškovi osoblja zaposlenih na aktivnostima razvoja
USLUŽNE DJELATNOSTI:
1.    Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti
2.    Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta
3.    Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
4.    Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE:
•  troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
•  troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
•  troškovi prekvalifikacije
•  troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Novost Poduzetničkog impulsa 2015. je da žene poduzetnice unutar glavne aktivnosti ulaganja, mogu prijaviti i dodatnu aktivnost- trošak čuvanja djece u vrtiću i ili kod gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanje djece u vremenu trajanja projekta!

Sad je krajnje vrijeme da krenete s spremanjem projektnog prijedloga jer se rok za prijavu bliži. Svoje projektne prijedloge moći ćete  u prvom krugu predati od 30.03.2014. do 13.04.2015.
Drugi krug je najavljen za kraj lipnja 2015.
Zapamtite da prijavu možete podnijeti samo jednom!

Ukoliko trebate stručnu pomoć za Poduzetnički impuls, slobodno nam se javite na [email protected]