Ostvarite 50% potpore kroz novootvorene natječaje Vinske omotnice!

Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je prošli tjedan nove Pravilnike u Vinskoj omotnici i to vezano uz Mjeru Investicije u vinarije i marketing vina te Mjeru Rekonstruiranje i konverzija vinograda. Pravilnike prate novootvoreni natječaji za koje prijava traje do 19.12.2014.

Mjere za koje možete dobiti potpore su Investicije u vinarije i marketing vina i Restrukturiranje i konverzija vinograda. Detaljnije u nastavku newslettera.

Što se sve može prijaviti?

 Mjera Investicije u vinarije i marketing vina:

•    Izgradnja i rekonstrukcija nepokretne imovine od proizvodnje grožđa, prerade, prodaje, marketinga do punjenja vina u boce i etiketiranja
•    Kupnja novih strojeva i opreme koji se odnose na proizvodnju vina od punjenja do etiketiranja, kontrole vina pa čak i kupnja računalnih programa
•    Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

Priznati su i opći troškovi  poput naknada za arhitekte i inženjere,  konzultantske naknade vezano uz prijavljivanje projekta, troškovi izrade studije izvodljivosti te stjecanja prava na patente i licence u ukupnom iznosu od 10 % vrijednosti odobrenog troška!

Min. iznos protpore 5.000,00 € max. 3.000.000,00 €

Mjera Rekonstruiranje i konverzija vinograda:

    – ulaganja uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda
    – aktivnost vezane uz rekonstruiranje vinograda
    – ulaganja u poboljšanje vinogradarskih tehnika
    – aktivnosti vezane uz uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja

Min. iznos protpore 5.000,00 € max. 750.000,00 €

Donosimo vam 5 savjeta kako se pravilno pripremiti za natječaje iz Vinske omotnice:

1.    Morate bi upisani u Vinogradarski registar. Ako ste se jednom upisali u Vinogradarski registar i nakon toga niste ažurirali podatke, preporučamo da ih odmah ažurirate jer podaci moraju biti istovjetni prijavi. Agencija će provjeravati podatke iz Registra i eliminirati one koji nisu istovjetni.
2.    Vinogradarske površine na kojima se planira rekonstrukcija moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod AKORD šiframa 410 ili 411 sukladno propisima evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.
3.    Površine koje se planira ulaganje moraju biti u posjedu Vinara, ili ako se radi o zakupu, koncesiji, plodouživanju – moraju osigurati trajanje zakupa, koncesije i plodouživanja najmanje 5 godina nakon isplate potpore.
4.    U vrijeme podnošenja prijave, sve obveze prema Državnom proračunu i jedinici lokalne samouprave moraju biti podmirene.
5.    Potrebno je osigurati sredstva za početak investicije (vlastita sredstva, krediti i sl.)
Max. iznos koji možete putem natječaja dobiti  je 50% od ukupne investicije!

Važno je naglasiti da odobreni projekti mogu zatražiti predujam od Agencije i to u iznosu od 50% troškova koji su im odobreni , znači 25% troškova ukupne investicije!
 
Kako su do sada iskorišteni natječaji iz Vinske omotnice?

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sad je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 5,72 milijuna € te je isplatila više od 1 milijuna € korisnicima koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.

U samoj vinskoj omotnici osigurano je 57 milijuna € koji su namijenjeni razvoju hrvatskog vinarstva i vinogradarstva!

Započnite s priprema projekta na vrijeme i povećajte konkurentnost vaših vina!