Otvoreni natječaji za male i srednje poduzetnike!

Ministarstvo Poduzetništava i obrta raspisalo je sljedeće natječaje:

•    Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu
•    Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Predmet natječaja: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a (malog i srednjeg poduzetništva) poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Natječaj će se raspisivati svake godine do 2020., u 2015. otvoren je do isteka sredstava.

MPSS