Poduzetnici i obrtnici!

Ostvarite poticaje na trening eko vožnje, zatim na kupnju električnog bicikla ili možda pregradnju postojećih vozila svih kategorija na el. pogon ili SPP!

U sklopu Čistijeg transporta K2022, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je pozive za sufinanciranje sljedećih mjera energetske aktivnosti:

• Sufinanciranje projekata edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozača svih kategorija vozila.

Eko vožnja se može okarakterizirati kao pametan i učinkovit stil vožnje koji na najbolji način koristi pogodnosti modernih tehnologija u prometu, te istovremeno povećava njegovu sigurnost. Kao jedna od važnih komponenti održive mobilnosti, eko vožnja značajno doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova.

• Sufinanciranje pregradnje postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP) ili kupovina vozila prerađenih na električni pogon

• Kupnja električnih bicikala čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale (nije moguće prijaviti manje od 5 i više od 15 električnih bicikala),

• Kupnja i uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucij.

Fond će sufinancirati opravdane troškove ulaganja bez PDV-a u visini do 40%, ali ne više od 200.000,00 kuna po ponudi.

Sredstva Fonda dodjeljivati će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.