Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. godini

MINISTARSTVO TURIZMA

Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom

objavljuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava manifestacijama temeljem

Programa dodjele bespovratnih

sredstava manifestacijama u

funkciji razvoja turizma u 2013. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu organizatori manifestacija:

– jedinice lokalne samouprave

– jedinice područne (regionalne) samouprave

– turističke zajednice

– nacionalni sportski savezi

– umjetničke organizacije

– zadruge

– trgovačka društva

– javne ustanove

– ustanove u kulturi

– obrti

Subjekti koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Ministarstvu turizma ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva ne mogu se prijaviti u tekućoj godini.

Cjeloviti tekst Programa, obrazac Zahtjeva – MF/13 te obrazac IP/13 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se ovdje!