Programi pretpristupne pomoći – IPARD Mjera 301.

Tvrtka ADVISO d.o.o. izradila je natječajnu dokumentaciju za prijavu projekta prema IPARD programu pretpristupne pomoći za Mjeru 301,  za Općinu Baška, Općinu Fužine, Općinu Vinodolska i Grad Čabar.