Razvoj ljudskih potencijala – Obrazovanje za poduzetništvo i obrt – OTVOREN NATJEČAJ!

Cilj natječja je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.

Natječaj je podjeljen u 2. grupe. Provjerite u koju spadate!

Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika

Cilj: podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja u poduzetništvu te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo.

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti subjekt malog gospodarstva (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo)
  trgovačko društvo,
  obrt

Prihvatljive aktivnosti:

 • Osposobljavanja za posebne stručne/poduzetničke vještine potrebne malim i srednjim poduzećima, zaposlenicima u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, obrtnicima i zaposlenicima u obrtima
 • Edukacija poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenika (stručne osposobljenosti, majstorska zvanja, prekvalifikacije, stručna usavršavanja, seminari i tečajevi koje provode ustanove za obrazovanje odraslih kojima se stječu poduzetničke i stručne kompetencije)
 • Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta

Grupa 2. Promocija poduzetništva i obrta

Cilj: poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju.

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti pravna osoba odnosno biti:
 • ustanova
 • komora
 • udruženje obrtnika
 • poduzetnička potporna institucija evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture
 • udruga

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Aktivnosti povezane s promidžbom obrtničkih zanimanja,
 • Aktivnosti povezane s promocijom i poticanjem stvaranja poduzetničke kulture (sufinanciranje natjecanja, smotri, sajmova, učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća, sufinanciranje studenskih poduzetničkih inkubatora),
 • Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta,

Minimalan iznost potpore iznos 30.000,00 kn , dok je maksimalan 300.000, oo kn.

Natječaj je otvoren do 01.listopada 2014. Saznajte više o natječaju na stranicama Strukturni fondovi.