Startao EBRD program sufinanciranja konzultantskih usluga u zaštiti okoliša

Potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti započinje suradnja HAMAG INVEST-a, MINPO-a i programa Business Advisory Services (BAS) Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD). U sklopu ovog projekta, BAS će HAMAG INVEST-u prenijeti svoje cjelokupno 12-godišnje iskustvo u radu sa sektorom malog gospodarstva u Hrvatskoj te subvencionirati savjetodavne projekte mirko, malih i srednjih poduzetnika iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

Javni poziv za prijavu na projekte, koji obuhvaćaju subvencioniranje malog i srednjeg poduzetništva, bit će objavljen na mrežnim stranicama HAMAG INVEST-a te u dnevnom tisku, po lansiranju projekta i potpisivanju Memoranduma. Primjeri prihvatljivih projekata mogu uključivati subvencioniranje konzultantskih usluga za elektrane na biomasu, sunčane elektrane, uvođenje sustava HR EN ISO 14000, pripreme za energetske preglede, sukladnost s IPPC direktivom i slično.
Na javni poziv se mogu javiti svi poduzetnici u kategoriji mikro, mali i srednji, koji su u većinskom hrvatskom i privatnom vlasništvu. U slučaju zadovoljenja uvjeta u mogućnosti su dobiti do 75% bespovratnih sredstava za troškove prijavljenog konzultantskog projekta, u maksimalnom iznosu do 70.000 kn. Za potrebe ovog projekta, u dijelu pokrivanja troškova transfera znanja EBRD je izdvojila 1,5 milijuna kuna, dok je Vlada RH osigurala proračunska sredstva u iznosu od 1,2 milijuna kuna. BAS je dio Small Business Support odjela Europske banke za obnovu i razvitak koji financiraju donatori. U dosadašnji rad BAS-a u Hrvatskoj uloženo je 32,2 milijuna kuna donatorskih sredstava za subvencije i edukacije malim i srednjim poduzećima. BAS je dodijelio preko 500 subvencija domaćim malim i srednjim poduzećima, za projekte korištenja konzultantskih usluga kao što su: uvođenje sustava ISO, informatizacija, brendiranje, tehnološke, ekološke studije i slično.
Više o svemu saznajte ovdje i sretno!

Izvor: Ministarstvo poduzetništva i obrta