U sklopu Europskog fonda za ribarstvo objavljen je natječaj za Mjeru 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“

Natječaj je namjenjen pravnim i fizičkim koji posjeduju važeću povlasticu za akvakulturu.i obuhvaća ulaganja u mrijestilišta i /ili uzgajališta (morska/slatkovodna).
Prihvatljiva ulaganja vezana su i uz djelatnosti akvakulture poput zahvata u prostoru koji nisu uključeni u povlasticu, ali su u službi akvakulture i to u dijelu skladišnih prostora, objekata za maloprodaju, vodnih građevina i otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša, te ulaganja u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve.
Potpora se dodjeljuje za ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.
Udio potpore iznosi 60% prihvatljivih troškova.
Minimalan iznos potpore po korisniku izniosi 1.5000,00 €, dok je  maksimalan 1.000.000,00 €.
Detaljniji prikaz prihvatljivih ulaganja pročitajte u nastavku:
Prihvatljiva ulaganja su:
a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju mrjestilišta i/ili uzgajališta;
b) ulaganja u opremanje mrjestilišta i/ili uzgajališta;
c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora; objekata za maloprodaju, vodnih građevina , otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša
d) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila i/ili servisnih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona i/ili kupnju radnih strojeva, neophodnih za rad i održavanje uzgajališta;
e) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta,
f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture;
h) ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih predatora;
g) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta;
k) nabavu instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša;
i) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima za vlastite potrebe.
Prihvatljiva ulaganja podupiru osobito poboljšanje radnih uvjeta, higijene, zdravlja ljudi ili životinja te kakvoće proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:
a) diversifikacija na nove vrste i proizvodnja vrsti s dobrim tržišnim izgledima;
b) provedba metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture;
c) potpora tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša;
d) potpora za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora;
e) poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi.
Prihvatljiva ulaganja iz stavka mogu se provoditi isključivo ako su vezana uz postojeća mrjestilišta i/ili uzgajališta i ne smiju dovesti do promjene uvjeta vezano uz maksimalni dozvoljeni uzgojni kapacitet i površinu zadanu povlasticom za ta mrjestilišta i/ili uzgajališta.

Ako trebate pomoć pri pisanju projektnog prijedloga, stojimo Vam na raspolaganju.