Sljedeći tjedan prvi natječaj za projekte u akvakulturi!

U okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ uskoro će biti raspisan natječaj za sufinanciranje ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama koji su namijenjeni prehrani ljudi te radi povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture.

Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na postojećim uzgajalištima/mrjestilištima i koja podupiru poboljšanje radnih uvjeta, higijenu, zdravlje ljudi ili životinja te kakvoću proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te pridonose najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

• diversifikaciji na nove vrste i proizvodnju vrsti s dobrim tržišnim izgledima;

• provedbi metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture;

• potpori tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša;

• potpori za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora;

• poboljšanju radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi.

Predmet su potpore ulaganja u mrjestilišta i/ili uzgajališta te ulaganja povezana sa zahvatima u dijelu skladišnih prostora, objekata za maloprodaju, vodnih građevina i otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša te ulaganja u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve, a sve povezano s djelatnošću akvakulture.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri prijavi, izradi poslovnog plana ili elaborata zaštite okoliša – stojimo Vam na raspolaganju.