Uspješno realiziran projekt Grada Kastva u sklopu programa IPARD Mjere 301.

Sa ponosom objavljujemo kako su kolege iz naše povezane tvrtke DLS d.o.o. uspješno pomogle sprovesti financijski najteži projekt u programu IPARD Mjeri 301.

Projektom pod nazivom „Kanalizacijski sustav otpadnih voda Grada Kastva – sanitari kolektor Belići – Kastav s ograncima“ izvedena je trasa od cca 3,7 km kolektora, omogućeno je 100injak kućnih priključaka, a povućeno je cca 6,4 miliona kuna.

Više o svemu možete pročitati ovdje!

Čestitamo kolegama od srca, a sebi želimo puno uspjeha sa projektima koje smo prijavili u drugom krugu natječaja na Mjeru 301. Za  prijavljene projekate polako privodimo kraju postupke javne nabave te očekujemo skori potpis ugovora sa izvođačima radova! Veselimo se što na dohvat ruke imamo znanja kolega iz DLS d.o.o.-a pa vjerujemo da ćemo uspješno sve projekte privesti kraju do faze konačne isplate sredstava!

Redom to su:

Grad Čabar  – Izgradnja nerazvrstane ceste kasarne Gerovo

Grad Kastav – Izgradnja nerazvrstane ceste s pratećom infrastrukturom na k.č. 7804/25, 7804/46 k.o. Kastav

Općina Fužine – Kolektor sanitarne kanalizacije Kolodvorske ulice, Fužine

Općina Fužine – Kolektor sanitarne kanalizacije predjela Sv.Križ, Fužine

Općina Lopar – Izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Lopar

Općina Skrad – Rekonstrukcija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme Skradsko-Žrnovec

Općina Stupnik – Izgradnja dijela sabirnog kolektora GSK2 sustava odvodnje naselja Općine Stupnik sa izgradnjom kućnih priključaka

Općina Sućuraj – Spojna cesta od državne ceste D116 do Zaglava ETAPA I  i ETAPA II