Vinarima na raspolaganju novi natječaji iz vinske omotnice do 02.11.2015.!

Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je natječaje iz vinske omotnice:

 • Investicije u vinarije i marketing vina
 • Rekonstruiranje i konverzija vinograda
 • Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

Cilj navedenih mjera je povećanje konkurentnosti vinara s područja Republike Hrvatske.

Donosimo vam 5 savjeta kako se pravilno pripremiti za natječaje iz Vinske omotnice:

 • Morate bi upisani u Vinogradarski registar. Ako ste se jednom upisali u Vinogradarski registar i nakon toga niste ažurirali podatke, preporučamo da ih odmah ažurirate jer podaci moraju biti istovjetni prijavi. Agencija će provjeravati podatke iz Registra i eliminirati one koji nisu istovjetni.
 • Vinogradarske površine na kojima se planira rekonstrukcija moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod AKORD šiframa 410 ili 411 sukladno propisima evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.
 • Površine koje se planira ulaganje moraju biti u posjedu Vinara, ili ako se radi o zakupu, koncesiji, plodouživanju – moraju osigurati trajanje zakupa, koncesije i plodouživanja najmanje 5 godina nakon isplate potpore.
 • U vrijeme podnošenja prijave, sve obveze prema Državnom proračunu i jedinici lokalne samouprave moraju biti podmirene.
 • Potrebno je osigurati sredstva za početak investicije (vlastita sredstva, krediti i sl.)

 

Max. iznos koji možete putem natječaja dobiti je 50% od ukupne investicije, 80% za mjeru Promidžbe na tržištima tre1ćih zemalja u 2016. godini

Što se sve može prijaviti?

 

Mjera Investicije u vinarije i marketing vina:

 • Izgradnja i rekonstrukcija nepokretne imovine od proizvodnje grožđa, prerade, prodaje, marketinga do punjenja vina u boce i etiketiranja
 • Kupnja novih strojeva i opreme koji se odnose na proizvodnju vina od punjenja do etiketiranja, kontrole vina pa čak i kupnja računalnih programa

 

Priznati su i opći troškovi poput naknada za arhitekte i inženjere, konzultantske naknade vezano uz prijavljivanje projekta, troškovi izrade studije izvodljivosti te stjecanja prava na patente i licence u ukupnom iznosu od 10 % vrijednosti odobrenog troška!

 

Mjera Rekonstruiranje i konverzija vinograda:

 • ulaganja uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda
 • aktivnost vezane uz rekonstruiranje vinograda
 • ulaganja u poboljšanje vinogradarskih tehnika
 • aktivnosti vezane uz uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja

Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

 • Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet)
 • Odnosi s javnošću, promidžba i marketing
 • Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

 

Kako su do sada iskorišteni natječaji iz Vinske omotnice?

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sad je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 5,72 milijuna € te je isplatila više od 1 milijuna € korisnicima koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.U samoj vinskoj omotnici osigurano je 57 milijuna € koji su namijenjeni razvoju hrvatskog vinarstva i vinogradarstva!

Započnite s priprema projekta na vrijeme i povećajte konkurentnost vaših vina!