Odjel postupanja s opasnim tvarima

Područje toksikologije

Postupanje s opasnim tvarima i pripravcima u Republici Hrvatskoj ujedinjuje dvije osnovne kategorije i to proizvodnju i promet opasnim tvarima i pripravcima. Proizvodnja opasnih tvari i pripravaka uključuje izradu i doradu, oblikovanje, preradu, punjenje, pretakanje, miješanje opasnih kemikalija u međuproizvode i konačne proizvode te prijenos i međuskladištenje unutar proizvodne lokacije. Promet opasnih tvari i pripravaka uključuje sljedeće aktivnosti: uvoz, izvoz, provoz, kupnja i prodaja opasne kemikalije na malo i na veliko te obavljanje posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

Uvjeti koje tvrtke koje se bave gore navedenim djelatnostima moraju ispuniti razlikuju se u odnosu na to koju točno djelatnost pravni subjekt obavlja, koliko je neka tvar ili pripravak opasna te u kojim količinama se koriste opasne tvari i pripravci pri obavljanju poslova. Za sasvim bezopasne tvari i pripravke uvjeti su izrazito blagi i samo je potreban dokaz da ta tvar zaista nije opasna, a za opasne tvari i pripravke mora se znati koliko i na koji je način opasna, jer se prema tome određuju uvjeti rada i naravno dobivanje rješenja za rad te kasniju djelatnost.

Tvrtka Adviso d.o.o. zapošljava djelatnike koji su završili sve propisane tečajeve Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping za rad s opasnim tvarima i pripravcima.

Osnovne obaveze privrednih subjekata po pitanju postupanja s opasnim tvarima i pripravcima su kako slijedi:

  • Izrada Sigurnosno-tehničkog lista (STL) – Ovaj dokument, čiji je sadržaj strogo propisan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, se izrađuje za sve tvari i pripravke koji se uvoze ili proizvode u Republici Hrvatskoj. Ovo je osnovni dokument koji daje podatke o fizikalno – kemijskim svojstvima tvari ili pripravka, podatke o njegovom utjecaju na ljudsko zdravlje i okoliš, osnovne podatke o korištenju, skladištenju, prijevozu, mjerama zaštite itd.
  • Izrada deklaracija za tvari i pripravke – Sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske svaki proizvod mora biti popraćen deklaracijom čiji je izgled i sadržaj definiran i podložan ishodovanju odobrenja od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping
  • Izrada uputa za korištenje opasnih tvari i pripravaka – Daju detaljnije smjernice o opasnostima tvari i pripravka, načinu korištenja, skladištenja i mjerama zaštite
  • Izrada podloga za upis biocidnih pripravaka u Registar biocidnih tvari – Izrada zahtjeva za upis biocidnih pripravaka u Registar biocidnih pripravaka i slanje na odobrenje u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi definirana je pozitivnim propisima Republike Hrvatske
  • Izrada podloga za ishodovanje dozvole za uvoz i korištenje opasnih kemikalija – Ovisno o razvrstavanju opasnih tvari i pripravaka zahtjevi za ishodovanje dozvola za uvoz i korištenje opasnih kemikalija se podnose Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ili Uredu državne uprave pri županiji
  • Usklađivanje skladišnih i radnih prostora sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske