Nikola Strika dipl.iur, direktor Agro-trgovina d.o.o.

default image

Ističem kako nam je bilo zadovoljstvo surađivati sa timom iz društva Adviso prilikom pripreme projekata za IPARD natječaje.
Društvo Adviso je pružilo primjerenu savjetodavnu i tehničku potporu u tom smislu da smo se u potpunosti mogli posvetiti našim redovnim poslovima i obvezama prepuštaći im brigu o projektima.
Nadalje ističemo kako su se redovito odazivali na naše upite i nisu štedjeli niti truda niti vremena u cilju dovršenja poslova u zadanim terminima.

Nikola Strika dipl.iur, direktor Agro-trgovina d.o.o. 26.06.2014.