Subvencije do 85 %!

Iskoristite otvoreni natječaj i unaprijedite svoje poslovne procese novom računalnom opremom, software-om i IT rješenjima!Donosimo vam više informacija o natječaju!

Naziv natječaja: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.03.2014. do 30.06.2015.

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Min. potpora: 20.000,00 € Max. potpora: 100.000,00 €

Eu sufinanciranje projekta: min. 70% do max. 85% IKT natječaj     Prihvatljivi troškovi:

 • izdaci za izradu analize poslovnih procesa i potreba rješenja i priprema plana za informatizaciju
 • izdaci za nabavu računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
 • izdaci za standardni (out-of-box) softver i izradu softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM
 • izdaci za licence
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • izdaci vezani za trening zaposlenika za korištenje novih sustava
 • izdaci za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.)
 • izdaci temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga, do najviše 2% iznosa potpore
 • izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10% iznosa potpore
 • izdaci za vanjskog struĉnjak za vođenje projekta, do najviše 5% iznosa potpore;
 • izdaci za financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn
 • izdaci vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ukoliko trebate pomoć s prijavom, javite nam se mailom: [email protected]!